Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

Bővebben a honlapon.

1)      A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság a tagok közös céljainak elérésére szervezett, önkéntesen létrehozott polgári társulás (a továbbiakban: Társaság).

A Társaság célja a tagok közös érdekeinek, céljainak védelme és képviselete, feladatok teljesítése, valamint a közösségi kérdések megoldása, különösen:

-         tudományos tevékenység;

-         szakmai tanácsadás;

-         belföldi és külföldi egyesületekkel való kapcsolattartás;

-         konferenciák, iskolázások és előadások szervezése;

-         a gyakorlatban dolgozó közgazdászok szakmai képzésének és önképzésének elősegítése;

-         a közép- és felsőfokú közgazdasági oktatási intézményekben tanuló diákok támogatása.

 

2)      A Társaság céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét, együttműködnek más egyesületekkel és intézményekkel, továbbá hasonló irányultságú ill. tevékenységi körű külföldi társaságokkal.

 

3)      A kitűzött célok elérése érdekében a Társaság nyilvántartást vezet azon személyekről, akik érdekeltek a Társaság céljainak elérésében. A nyilvántartásba saját kérelmükre kerülhetnek.