Menü Bezárás

A fennálló rendszer kritikája: az 1987. évi közgyűlés: MKT Története

Az 1960-as évektől kezdődően az MKT hozzávetőlegesen négyévente tartott közgyűléseket. Ezeken az alkalmakon az elmúlt időszakról készült beszámoló elfogadásán, illetve a tisztségviselők megválasztásán túl a kormány egy-egy magas rangú tisztségviselője nyújtott részletes áttekintést a legfontosabb gazdaságpolitikai irányvonalakról. Az 1987. februári közgyűlésen a kormányt Berecz Frigyes miniszterelnök-helyettes képviselte, aki a közgyűlésre készült két vitaanyag előadását követő diskurzusban fejtette ki véleményét. „Valami gyökeresen újszerű gazdaságpolitikára nincs sem lehetőségünk, sem szükségünk. […] A párt mai gazdaságpolitikája és annak legfőbb összetevői helyesek” – mondta felszólalásában. Erre reagálva Bauer Tamás a „Fordulat és reform” gondolatait állította szembe a Berecz Frigyes által elmondottakkal, így nyíltan szembeszállva a miniszterelnök-helyettessel. Akkoriban ez nem számított mindennapos dolognak, és azt mutatta, hogy az MKT a reform, a változás és a cselekvés iránt elkötelezett tagokból állt már akkor is.