Menü Bezárás

Előadások, konferenciák, rendezvények (szakmaiság az MKT-ban): MKT Története

Az MKT alapításakor a társaság egyik központi célkitűzése a közgazdasági ismeretek terjesztése volt. Erre kitűnő alkalmat teremtettek az egy-egy témát körüljáró előadások. Az évente megtartott rendezvények száma nagy ingadozást mutatott. A szervezet alapítása utáni időkben évente kb. 10 előadást tartottak, de pl. 1909-ben 61-et. Az első világháború idején csökkent ez a szám, majd újból nekilendült – ezt mutatja a mellékelt ábra.

A második világháború utáni újjáalakulással fokozatosan futott fel a rendezvények száma. Az igazán nagy lökést a helyi szervezetek megalakulása hozta (1962 és 1972 között alakultak meg a megyei tagszervezetek). A csúcsokat az 1977-et követő 9 évben érte el az MKT, ekkor évente több mint 500 rendezvényt szerveztek a keretein belül. Az ezt követő időkben a megnehezülő működési feltételek, majd a rendszerváltás megrostálta a rendezvényeket is. Napjainkban azonban újra virul a társaság, és évente 80–100 előadáson vehetnék részt az érdeklődő tagok.